Produkty

Producenci

Promocje

Naklejki Piekarz

Naklejki Piekarz 2.50 PLN

Regulamin sklepu zabawki.pl

Informacje ogólne

 • Właścicielem sklepu internetowego zabawki.pl jest firma OSKAR P.H.U.P. Jarosław Szatko z siedzibą przy ul. Bystrzyckiej 69c we Wrocławiu, NIP 894-001-53-84, Regon 930198953
 • Firma Oskar jest stroną umowy sprzedaży z Klientem
 • Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym zabawki.pl . Wszelkie produkty posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej
 • Zamówień w sklepie zabawki.pl mogą dokonywać osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Warunkiem dokonania zakupu w sklepie zabawki.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
 • Poprzez złożenie zamówienia w sklepie zabawki.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy OSKAR PHUP. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych przez firmę OSKAR PHUP w celach promocyjno-marketingowych.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu zabawki.pl mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania.

Składanie zamówień

 • Ilość oferowanych produktów w ramach sklepu zabawki.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji
 • Firma OSKAR PHUP dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie www.zabawki.pl oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia są przyjmowane 24 h/dobę za pośrednictwem witryny zabawki.pl
 • Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.
 • Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24h roboczych od dnia ich złożenia.
 • Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia.
 • W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 h zamówienie zostaje anulowane.
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.
 • Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie produktu do wysyłki, wynosi od 24h do 5 dni(w dni robocze od poniedziałku do piątku). Czas realizacji towaru "na zamówienie" jest ustalany indywidualnie. Jeżeli w zamówieniu występują towary o różnym czasie wysyłki, przyjmuje się, że zamówienie zostanie skompletowanie w najdłuższym (występującym na zamówieniu) czasie.
Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską
 • Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 • W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zamówienia spowodowanej pandemią choroby COVID lub działaniami organów władzy związanymi z tą pandemią, wszelkie terminy wiążące sklep internetowy www.zabawki.pl określone w niniejszym regulaminie ulegają wydłużeniu o czas trwania tej przeszkody.

Dostawa

 • Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD
 • Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.
 • Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę

  * Poczta Polska - waga paczki do 5kg - cennik w zakładce Koszty przesyłki
  Wysyłane CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

  * FIRMA KURIERSKA - 16 zł + pobranie za przesyłkę 6,00 zł.
  Wysyłane CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

  Paczka w Ruchu - 9 zł
  Wysyłane CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 • Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.
 • Dostawy zagraniczne realizowane są po uzgodnieniu kosztów transportu.
 • Sklep zabawki.pl nie określa dolnej wartości zamówienia.
 • Zamówienia o wartości powyżej 300 zł, realizowane będą na koszt sklepu www.zabawki.pl

Płatności

 • Płatności można realizować przelewem
  mBank

  74 1140 2004 0000 3102 7441 6153
  lub za pobraniem
 • W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto. W związku z mogącymi wystąpić różnicami zamówienia i dostępności produktów prosimy o dokonywanie przelewów po potwierdzeniu skompletowania zamówienia.
*Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electron, Maestro.
 • Kwoty przedpłacone za nie zrealizowane produkty będą zwracane na konto Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi koszkami.

Reklamacje

 • Reklamacje składane są w siedzibie firmy OSKAR PHUP Jarosław Szatko, 54-215 Wrocław ul. Bystrzycka 69c (071 351-56-46) w godzinach 10.00-15.00
 • Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę.
 • W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę. Sporządzenie protokołu będzie pomocne przy rozpatrzeniu roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych przesyłki w transporcie.
 • Reklamacje, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 • Firma OSKAR PHUP jest odpowiedzialna względem Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 • Dostarczenie reklamowanego produktu. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 • Firma OSKAR PHUP ustosunkuje się w terminie 14 dni do wszelkich żądań klientów dotyczących reklamowanych towarów.
 • Gdyby firma OSKAR PHUP nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
 • Firma OSKAR PHUP jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 • W przypadku żądania zwrotu należności na rzecz konsumenta, nastąpi to niezwłocznie.
 • W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).
 • Z zastrzeżeniem dwóch wyjątków zamieszczonych poniżej (dotyczących demontażu i ponownego montażu) koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli wadliwy Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. Poniżej prezentujemy dwa wyjątki:
 • Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.
 • Jeżeli Klientem jest konsument, może on żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Produktu albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Produktu.
 • Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie Sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Klientowi. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 • W przypadku innych kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją Klient może się ich domagać na zasadach ogólnych. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
 • Należność za zwrócony produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego.
 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Zwroty

 • Koszty zwrotu ponosi kupujący.
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyn w terminie 14 dni.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli firmę OSKAR PHUP o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór dostępny na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klientów będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI SCHLEICH 2020

 • Akcja Promocyjna dotyczy zamówień na osobę prywatną (zakup na paragon), złożonych w terminie: od 01.01. do 31.01.2020.
 • KUPUJĄC FIGURKI SCHLEICH NA KWOTĘ MIN. 75zł, KLIENT OTRZYMUJE JEDNĄ LOSOWĄ FIGURKĘ Z ZIELONEJ SERII.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 105zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z CZERWONEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 135zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z ŻÓŁTEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 150zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z serii SZAREJ, BRĄZOWEJ, CZERWONEJ, ŻÓŁTEJ lub 2 sztuki z ZIELONEJ.
Klient ma prawo do rezygnacji z gratisowych figurek i w zamian otrzymać wypełniony katalog konkursowy.
Prosimy wpisanie tej informacji w uwagi swojego zamówienia.
W przypadku jej braku, gratisowe losowe figurki są przyznawane automatycznie.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI SCHLEICH GWIAZDKA 2018

 • Akcja Promocyjna dotyczy zamówień na osobę prywatną (zakup na paragon), złożonych w terminie: od 19.10. do 31.11.2018.
 • KUPUJĄC FIGURKI SCHLEICH NA KWOTĘ MIN. 75zł, KLIENT OTRZYMUJE JEDNĄ LOSOWĄ FIGURKĘ Z ZIELONEJ SERII.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 105zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z CZERWONEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 135zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z ŻÓŁTEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 150zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z serii SZAREJ, BRĄZOWEJ, CZERWONEJ, ŻÓŁTEJ lub 2 sztuki z ZIELONEJ.
  Figurki dokładane są losowo. Jeżeli klient pragnie wybrać grupę zwierząt (np.: konie, zwierzęta domowe lub dzikie), prosimy o wpisanie tego w uwagach. W miarę możliwości magazynowych dostosujemy się do wpisanych uwag.


SZCZEGÓŁY PROMOCJI SCHLEICH 2018

 • Akcja Promocyjna dotyczy zamówień na osobę prywatną (zakup na paragon), złożonych w terminie: od 18.05. do 30.06.2018.
 • KUPUJĄC FIGURKI SCHLEICH NA KWOTĘ MIN. 75zł, KLIENT OTRZYMUJE JEDNĄ LOSOWĄ FIGURKĘ Z ZIELONEJ SERII.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 105zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z CZERWONEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 135zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z ŻÓŁTEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 150zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z serii SZAREJ, BRĄZOWEJ, CZERWONEJ, ŻÓŁTEJ lub 2 sztuki z ZIELONEJ.
  Klient ma prawo do rezygnacji z gratisowych figurek i w zamian otrzymać wypełniony katalog konkursowy.
  Prosimy wpisanie tej informacji w uwagi swojego zamówienia.
  W przypadku jej braku, gratisowe losowe figurki są przyznawane automatycznie.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI SCHLEICH 2017

 • Akcja Promocyjna dotyczy zamówień na osobę prywatną (zakup na paragon), złożonych w terminie: od 04.09.2017 do 31.10.2017.
 • KUPUJĄC FIGURKI SCHLEICH NA KWOTĘ MIN. 75zł, KLIENT OTRZYMUJE JEDNĄ LOSOWĄ FIGURKĘ Z ZIELONEJ SERII.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 105zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z CZERWONEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 135zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z ŻÓŁTEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 150zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z serii SZAREJ, BRĄZOWEJ, CZERWONEJ lub ŻÓŁTEJ.
Klient ma prawo do rezygnacji z gratisowych figurek i w zamian otrzymać wypełniony katalog konkursowy.
Prosimy wpisanie tej informacji w uwagi swojego zamówienia.
W przypadku jej braku, gratisowe losowe figurki są przyznawane automatycznie.

SZCZEGÓŁY ŚWIĄTECZNEJ PROMOCJI SCHLEICH

 • Akcja Promocyjna dotyczy zamówień na osobę prywatną (zakup na paragon), złożonych w terminie: od 08.11.2016 do 10.01.2017.
 • KUPUJĄC FIGURKI SCHLEICH NA KWOTĘ MIN. 75zł, KLIENT OTRZYMUJE JEDNĄ LOSOWĄ FIGURKĘ Z ZIELONEJ SERII.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 105zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z CZERWONEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 135zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z ŻÓŁTEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 150zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z serii SZAREJ, BRĄZOWEJ, CZERWONEJ lub ŻÓŁTEJ.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI SCHLEICH

 • Akcja Promocyjna dotyczy zamówień na osobę prywatną (zakup na paragon), złożonych w terminie: od 20.05.2016 do 30.06.2016.
 • KUPUJĄC FIGURKI SCHLEICH NA KWOTĘ MIN. 75zł, KLIENT OTRZYMUJE JEDNĄ LOSOWĄ FIGURKĘ Z ZIELONEJ SERII.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 105zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z CZERWONEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 135zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z ŻÓŁTEJ serii.
 • Kupując figurki Schleich na kwotę 150zł, klient otrzymuje jedną losową figurkę z serii SZAREJ, BRĄZOWEJ, CZERWONEJ lub ŻÓŁTEJ.
**Polityka prywatności sklepu internetowego
1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.zabawki.pl zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Jarosław Szatko prowadzący działalność gospodarczą jako firma „OSKAR” P.H.U.P Jarosław Szatko ul. Bystrzycka 69 c 54--215 Wrocław. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8940015384, REGON: 930198953
2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r. (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: zabawki@zabawki.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych tj. OSKAR P.H.U.P Jarosław Szatko ul. Bystrzycka 69 c 54-215 Wrocław. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
4. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:a) imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość nawiązania z Państwem kontaktu,b) adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu,c) numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie), jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,d) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,e) NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,f) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach: przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
6. Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
7. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
9. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
11. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,b) świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek z zamówionymi Produktami,c) świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.
14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do: a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy: cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f) niniejszego punktu, lub Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce, i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
16. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: zabawki@zabawki.pl.
18. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.19. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Inne strony internetowe.
W ramach Serwisu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez OSKARA. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. OSKAR nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach innych stron.
Pytania i zastrzeżenia.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: zabawki@zabawki.pl
Polityka plików cookies
I. DEFINICJE1. Administrator – Jarosław Szatko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „OSKAR PHUP Jarosław Szatko” z zakładem głównym pod adresem: ul. Bystrzycka 69 c 54-215, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8991191599,2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies. 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika. 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

Postanowienia końcowe

 • Firma OSKAR PHUP zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 • Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 • Zdjęcia mogą przedstawiać wielowariantowość produktu, jego zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. W procesie zamawia prosimy o w miarę szczegółowe wskazanie produktów wielowariantowych (Np Misiu ) oraz koloru (Np. Biały)
 • Niewypełnienie pola uwagi będzie oznaczało zgodę na wydanie losowe danego produktu w ramach jego kolorystyki lub wariantowości.
 • Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT
 • Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie zabawki.pl rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.zabawki.pl jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem w czasie realizacji zamówienia. PHUP OSKAR zastrzega prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną rzez produkt niebezpieczny z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane rzez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz 296 ze. zm.).
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Oskar deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:"OSKAR" P.H.U.P.
Jarosław Szatko
ul. Bystrzycka 69c
54-215 Wrocław
Czynne od pon. do pt. w godz. od 8:30 do 16:30
Tel.: 71 351 98 44


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Data odbioru ........................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów)……………………………………………….
........................................................................................................................
Adres konsumenta (-ów).................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Prosimy wraz z odsyłanym towarem podać numer dowodu zakupu / paragonu
.........................................................................................................
Można również podać numer konta do zwrotu należności:............................
........................................................................................................................
Data.................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wyprzedaż

Spinner metalowy trójskrzydłowy okrągły w pudełku

Spinner metalowy trójskrzydłowy okrągły w pudełku 5.41 PLN

Polecamy

Dane właściciela

"OSKAR" P.H.U.P.
Jarosław Szatko
ul. Bystrzycka 69c
54-215 Wrocław

Telefon: +48 71 351 98 44

zabawki@zabawki.pl

PRZELEWY KRAJOWE:

mBank
Nr konta: 74 1140 2004 0000 3102 7441 6153


PRZELEWY ZAGRANICZNE:

EUR: PL51 1140 2004 0000 3012 0465 5249
PLN: PL74 1140 2004 0000 3102 7441 6153
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK